Doktorgrad medicinsk videnskab (Dr. scient. Med.)

Generelt

Program beskrivelse

Deltidsuddannelsen i medicinsk videnskab (Dr. scient. Med.) Fremmer en forståelse af metoder og kompetencer inden for videnskabeligt, tværfagligt samarbejde mellem klinisk forskning og grundlæggende forskning, gør de studerende bekendt med lægemidlets metoder og begreber og forbereder dem til arbejde i overvejende klinisk, men også naturvidenskabelig og / eller sundhedsvidenskabelig orienteret forskning.

Det er rettet mod personer, der med succes har gennemført et relevant universitetskursus, og som ønsker at erhverve eller videreudvikle forskningskompetence inden for rammerne af deres nuværende eller fremtidige aktiviteter. Relevante fag forstås at være alle studiekurser, hvis læseplaner fokuserer på at formidle viden og færdigheder, der er relevante for medicin, sygepleje, sundhed eller naturvidenskab.

134804_pexels-photo-4149040.jpeg

Krav og optagelse

Optagelse til doktorgradsstudier er åben for dem, der har bestået eksamen (diplom, kandidat) fra et anerkendt universitet eller universitet inden for et af følgende studieretninger:

 • Humanmedicin, tandlæge eller veterinærmedicin,
 • Farmakologi, Sygepleje,
 • Biologi, biofysik, biokemi
 • Sport- og ernæringsvidenskab, Sygeplejevidenskab,
 • Psykologi,
 • Sygepleje,
 • Videnskabeligt eksamensbevis eller kandidatgrad,
 • Diplom- eller kandidatgrad med sundhedsvidenskabelig relevans.

Der skal bevises mindst fem år eller 300 ECTS-point.

I særlige tilfælde kan universitetsledelsen kræve, at ansøgeren fremlægger bevis for, at han eller hun vil blive optaget på en doktorgrad på sit eller hendes hjemmeuniversitet eller på et andet anerkendt universitet i sit hjemland.

Beslutningen om optagelse træffes af universitetsledelsen og programledelsen på grundlag af henstillingerne fra udvælgelsesudvalget.

Der er ingen ret til adgang til ph.d.-studier.

Udvælgelsesproces

Udvælgelsesbeslutningen træffes med hensyn til ansøgerens egnethed og motivation til det valgte uddannelse. Styrkelse er baseret på relevant tidligere uddannelse, erhvervserfaring, eventuelle publikationer og præsentationer.

Universitetsledelsen sammen med lederen af studiet vil foretage en indledende forudvalg ud fra ansøgningsdokumenterne. Alle ansøgere, der er inkluderet i dette forudvalg, bliver inviteret af et udvælgelsesudvalg fra Det Medicinske Videnskabelige Fakultet til et udvælgelsessamtale i Liechtenstein. Udvalget består af en repræsentant for universitetsledelsen, programledelsen og mindst to medlemmer fra lektorkredsen.

Udvælgelseskomitéen fremsætter en henstilling om optagelse eller afvisning af hver ansøger.

Registrering

En komplet skriftlig ansøgning skal indsendes til UFL inden for den offentliggjorte ansøgningsperiode. Ansøgningen inkluderer

 • En udfyldt registreringsformular
 • En CV med et pasfoto,
 • Bevis for grad (original eller certificeret kopi)
 • En kopi af pas eller identitetskort,
 • Et motivationsbrev

Tilmelding til 2020

 • Studiestart: 15. oktober 2020
 • Tilmeldingsfrist: 30. juni 2020
 • Informationsbegivenhed: 15. maj 2020, 17.30

Studieafgifter

Studieafgiften for doktorgradsstudier i medicinsk videnskab (Dr. scient. Med.) Ved UFL er CHF 27.750.– (CHF 1.250.– registreringsgebyr og CHF 26.500.– i otte semestre). Fakturaer udstedes semester for semester, se registreringsformularen for detaljer.

Varighed og omfang

Doktoruddannelsen i medicinsk videnskab (Dr. scient. Med.) Er fire år (8 semestre) og svarer til 180 ECTS-point. Med undtagelse af et par moduler, der også undervises på torsdage, finder kurserne sted på fredage og lørdage en gang om måneden på UFL. Vi lægger stor vægt på regelmæssigt deltagelse i kurserne. For at kunne udeksamineres skal mindst 80 procent af kurserne deltage.

Struktur og moduler

Doktorgradsprogrammet består af udførelse og skrivning af et uafhængigt forskningsartikel samt faglige dele på 38 ECTS-point (ECTS-KP). Beviset for opnåelse af de faglige dele leveres i form af skriftlige semestereksamener.

moduler ECTS-KP
Modul 1: Fundamentals of Scientific Work 8
Modul 2: Specifikke fundamenter Videnskabeligt arbejde 7
Modul 3: Fagspecifikt område 5
Modul 4: Specialistforlængelse 3
Modul 5: Kommunikation og præsentation 5
Modul 6: Biometri og statistik 5
Modul 7: Videnskabeligt forum 5
Samlet ECTS-KP (inkl. Præstationsposter) 38

Doctoral Colloquium

Modulet "Videnskabeligt forum" indeholder fire doktorgrads-kollokvier - "Videnskabelig rapport", "Fremskridtsrapport", "Leistungsschau / Repetition I" og "Leistungsschau / Repetition II" - der tjener til diskussion blandt studerende og undervisere. Hver studerende er forpligtet til at deltage i ph.d.-kollokvierne. I det første doktorkolloquium skal der præsenteres en eksponering af den planlagte afhandling. De efterfølgende colloquia vil fokusere på indholdsaspekter.

Doktorgradsundersøgelse

Doktorgradsundersøgelsen er åben for offentligheden. Doktorgraden består af et forelæsning fra doktoranden om afhandlingens emne og en undersøgelse, hvor doktoranden skal demonstrere dybtgående viden inden for afhandlingsområdet samt undervisningsindhold.

Senest opdateret Apr. 2020

Om skolen

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Li ... Læs mere

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) sees itself as a modern university educational institution and sees its task in independent teaching and research. With its accredited part-time doctoral programs in medical science and law, it is unique in the region. The UFL is committed to the concept of lifelong learning and organizes its courses exclusively on a part-time basis. Minimer