Efteruddannelse i sygepleje på arbejdspladsen

Generelt

3 tilgængelige placeringer

Program beskrivelse

Kursusoversigt

Arbejde udgør en vigtig del af de aftalte levetid for de fleste voksne. Det er en livskontekst med flere og komplekse interaktioner med arbejderen, der indeholder miljømæssige og relationelle dimensioner. I denne sammenhæng kan arbejde være en promotor for sundhed og individuel og kollektiv udvikling eller tværtimod være en faktor for sygdom og sociale spændinger og konflikter. Den voksne livsstadium er en af de vigtigste interventionskontekster for at sikre et aktivt og sundt liv og en harmonisk udvikling. Erhvervshjælp, der fokuserer på sundhedsfremme og forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme, er således en vigtig del af folkesundhedsstrategierne. Arbejdsmedicinsk sygepleje, uanset om den er integreret i hold eller arbejder individuelt, har en overordnet rolle i udviklingen af denne strategi.

Det formative behov for sygeplejerskeens faglige arbejde i arbejdet blev for nylig offentliggjort af Generaldirektoratet ved vejledning af DGS 009/2014 af 06/03/2014 om tilladelse til udøvelse af sygeplejerske for at overholde lov nr. 102/2009 , af 10. september, der fastlægger lovordningen for fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. I denne retning fastlægges de nødvendige kriterier og procedurer for anerkendelse af habilitering og overgangstilladelse til sygeplejearbejde på arbejdspladsen (DGS, 2014). Derefter blev der offentliggjort teknisk information nummer 10/2015, der fastlægger "en henvisning til det mindste faglige indhold inden for sygeplejerskeområdet, der skal være vejledende for den dannelse, der skal tilvejebringes i den videregående uddannelse til sygeplejerskerne".

Sygeplejerskeres ordre med bidrag fra National Association of Labor Nurses har vist interesse for at udvikle dette område af professionel praksis på niveau med en specialiseret kompetence gennem videnskabelige øjeblikke i debatten og med offentliggørelsen af den erhvervsmæssige rolle Sundhedssygeplejerske på arbejdspladsen Sundhedsstyring i 2001, af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), oversat til "Arbejdsgruppen for Erhvervsuddannelse."

Planlægningen af træningsprogrammet var baseret på referencen til dannelsen af sygeplejersker i arbejdet i Federation of Occupational Health Nurses Whitin i EU samt anbefalingerne fra Generaldirektoratet for Sundhed.

Tilværelsen af sygeplejersken i det tværfaglige sundhedssamarbejde på arbejdspladsen er blevet forsvaret af flere internationale organisationer som WHO, ILO, FOHNEU.

ICN selv opfordrer til anerkendelse af arbejdsmiljø og sundhed som en professionel sygeplejerolle med passende vederlag svarende til niveauet af viden og attraktive incitamenter til at holde sygeplejersker på dette område af praksis ved at kræve specialiserede uddannelses- og karriere strukturer ( Sygeplejerskeordre, 2007).

I Europa er arbejdssygeplejersker den største gruppe af sundhedspersonale, der tager sundhedspleje til arbejdspladsen. De nye organisatoriske og arbejdsmæssige udfordringer kræver højt uddannelsesniveau og faglig uddannelse, hvilket gør sygeplejersker til det centrale i at yde højkvalitetspleje til den erhvervsaktive befolkning. Arbejdssygeplejersker er i spidsen for at beskytte og fremme arbejdstagernes sundhed og kan yde et væsentligt bidrag til at øge Europas sociale kapital (WHO-Europe, 2001).

Efteruddannelse i erhvervsuddannelse har således til formål at give sygepleje viden og færdigheder med det formål at fremme, bevare og genoprette arbejdstagernes sundhed på deres arbejdsplads og bidrage til deres velvære og ydeevne of excellence.

Kursmål:

 • Erhverve og opdatere videnskabelig viden inden for arbejdspleje
 • Erhvervelse af færdigheder til at gribe ind som arbejdssygeplejerske
 • Kend organisation, aktiviteter og ansvar for sundhedsydelser, der vedrører hygiejne, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;
 • Karakteriserer de faktorer, der påvirker sundhed på arbejdspladsen;
 • Identificere de vigtigste risikofaktorer i arbejdskontekster;
 • Udvikle træning og sundhedsfremme færdigheder på arbejdspladsen;
 • Udvikle viden og færdigheder til intervention og træning i førstehjælp og livsstøtte.
 • At udvikle kompetencer til udarbejdelse af sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen
 • Udvikle færdigheder til forskning og produktion af videnskabelig viden inden for arbejdspleje.

30 ECTS
Kursusmodtagere: Nursing Graduates
Antal ledige stillinger: 20

Kursets begyndelse: september

Varighed: 1 semester

gebyrer:

 • Ansøgning - € 20
 • Tilmelding - 50 €
 • Årligt fagligt gebyr (årlig undervisning) - 650 €

Ansøgningsfaser

Offentliggørelse af resultater

Registrering / Registrering

Kursus Start

1/3/2019 til 12/4/2019

2019/04/26

5/13/2019 til 5/17/2019

2019/09/20

4/29/2019 til 6/14/2019

2019/06/26

8/7/2019 til 7/12/2019

2019/09/20

Senest opdateret Mar 2020

Om skolen

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. ... Læs mere

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. Minimer
Coimbra , Coimbra , Coimbra + 2 Mere Mindre