Keystone logo
Find din dyrlægeuddannelse

Find dit dyrlægestudie

Hvad vil du gerne studere?
Hvor vil du gerne studere?

Veterinærvidenskab er en gren af lægevidenskaben, der beskæftiger sig med dyrs sundhed og velfærd. Veterinærvidenskab dækker alle dyrearter, både tamdyr og vildtlevende dyr. Dyrlæger med en veterinæruddannelse arbejder med diagnose, behandling og årsager til sygdomme, skader og lidelser hos dyr samt med forebyggende pleje, psykologisk analyse og neurologi. Veterinærvidenskab beskæftiger sig desuden med folkesundhedsspørgsmål, der vedrører forebyggelse af spredning af forskellige sygdomme fra dyr til mennesker.